10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob, Viber: ++385 98 413 447
Porezni broj: 70159196761, Žiro račun: HR60 2360000 1101 284716

Home
Aplikacije

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama
Upute za rad
  Pokretanje programa
  Izlaz - gašenje sistema
  Kratke upute o uporabi tipkovnice
  Postupak spremanja podataka na diskete
  Postupak raspakiravanja - povrata podataka sa diskete
Glavna knjiga
  Računski (Kontni) plan - unos računa
  Mjesto troška
  Knjiženje temeljnica
  Donos ulaznih računa - postupak
  Početno stanje - ručni unos
  Bilanca
  Dnevnik knjiženja
  Kartica računa
  Zaključni list
  Prijelaz u novi obračunski period - početno stanje automatsko
  Arhiviranje podataka na diskete
  Ostale pomoćne tipke
Salda - konti kupaca i dobavljača knjiga I-RA, U-RA
  Osnovni podaci
    Komitenti
    Grupe (analitike, konta)
    Dokumenti
  Knjiženja
    Knjiženja računa - uvod
    Knjiženja računa - unos
    Knjiženje plaćanja - pregled otvorenih stavki
  Pregledi, izvješća
    Otvorene stavke (po datumu dospjeća)
    Kartica kupca / dobavljača
  Nova poslovna godina
  Dodatak: Knjiženje dnevnog utrška
Obračun kamata
  Opće napomene
  Kamatne stope - unos vrsta kamata i godišnjih stopa
  Obračun kamata - pomoću kartice kupaca
Osnovna sredstva
Obračun plaća
  Unos općih podataka
    Osnovni parametri
    Zaposlenici / radnici
    Doprinosi
    Općine
    Žiro računi
    Vrste isplata
  Obračun plaće
  Obračun sati
  Dodatne naknade / Naknada za prijevoz
  Pregled arhive - godišnjih kartica
  Arhiviranje podataka - prijenos u godišnje liste
  Otvaranje novog obračunskog razdoblja
  Izvješća
    Obrazac R-S
    Obrazac SPL
  Priprema virmana
  Obrazac ID
  Unos ugovora o djelu
  Pohranjivanje podataka na diskete
Knjiga primitaka i izdataka
   
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt