10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 0443859, Žiro račun: 2360000-1101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama
OBRAČUN PLAĆA-kadrovska evidencija

U programu imate/vodite/održavate tablice/baze sa slijedećim podacima:
1) Podaci o djelatnicima: matični, općina, odbici, tip doprinosa, mjesto troška, tek. račun, staž, 1260 karaktera za dodatne napomene o radnicima (opis odbitaka, ,,, )
- Matična knjiga radnika – sa podacima obveznim po zakonu – ispis svaki radnik poseban list A4
2) Podaci o doprinosima i porezima za više kategorija zaposlenika (nepuno rad. vrijeme, bolovanja, dodatni primici, sl.put u inozemstvo, za pripadnike I ili I i II mirovinski. Stupa. Najčešće rabljene kategorije doprinosa unaprijed definirane. Samostalno mijenjate stope i uplatne račune.
3) Podaci o općinama (prirezi i područja posebne drž. skrbi). Podaci za sve općine i gradove, sa ažuriranim stopama prireza, su vam odmah dostupni.
4) Podaci o žiro (uplatnim) računima sa automatskim generiranjem poziva na broj.
5) Podaci o vrstama isplata: gotovina, tekući računi

OPIS OBRAČUNA: Auto-proračun poreza i doprinos po radniku po tekućim propisima. Mogućnost ručne korekcije svakog iznosa. Početni unos bruto plaća (rad + bolovanje), po želji uvećana za staž (godine staža puta 0.5%). Kod više isplata u mjesecu po potrebi uzimaju se u obzir prijašnje isplate u istom periodu. Izračun bruto plaće iz fiksnog neta. Izračun bolovanja: postotak umanjenja, Izračun bruta za dio mjeseca.
- Porezno oslobođenje za životno i dopunsko zdravstveno osiguranje do 1000 kn/mj.
Princip rada: kopira se prethodno razdoblje i po potrebi naprave korekcije.

NEKI OD ISPISA: Evidencija sati - podaci za M4.
- Platni listić po radniku (sa davanjima iz i na bruto).
- Platne liste. Isplatne liste po vrstama isplate - gotovina, tek. račun (za više banaka) i sl.
- Obračun prijevoza ili drugih naknada (božićnice, dar djetetu i sl) sa listom za potpis.
- Obrazac R-Sm – stranica B na papir ili disketu.
- Rekapitulacija poreza po općinama. ID obrazac. Obrazac DNR/Račun plaća. Porezne kartice (IP, PK-1) za predati. Porezne kartice na disketi. Kartica radnika za željeno razdoblje (obračunano za mjesec ili isplaćeno u mjesecu).
- Rekapitulacija za knjiženje za glavnu knjigu (zbrojno ili po kategorijama doprinosa ili mjestu troška), SPL. Pregledi pohranjenih obračuna i isplata (za željeno razdoblje). Ispis na ekran, papir ili u datoteku koju možete editirati, sačuvati, ....
- Automatska priprema virmana (prijenos u modul VIRMANI-HUB). OPCIJA +100 kn: Kreiranje datoteke i
kopiranje na disketu za isplate kod Zagrebačke banke (bez naplate provizije).
- Brojne kontrole koje sprečavaju unos krivih podataka (MBG, šifra općine, …)

Primjeri ispisa

Princip rada: kopira se prethodno razdoblje i po potrebi naprave korekcije.
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt