10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 0443859, Žiro račun: 2360000-1101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama
OSNOVNA SREDSTVA
Grupiranje sredstva po poziciji u kontnom planu, po mjestu troška. Moguće obrade: početno stanje, nabava, otpis, prodaja, revalorizacija, uskl. vrijednosti i amortizacija. 100% otpis.
Automatski proračun amortizacije za izabrani period. Nakon ispisa i popunjavanja tromjesečnih izvještaja (1-3, 1-6, 1-9 mj.) moguće je brisati periodični obračun pa kod slijedećeg obračuna ponovno uzeti cijelo razdoblje od početka godine. Moguće je i samo dodavanje slijedećeg perioda.
Po želji možete unijeti i sve prethodne godine. Ispis inventurne liste. Za obrtnike ispis Popisa dugotrajne imovine prema zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak.

Primjeri ispisa
 
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt