10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 0443859, Žiro račun: 2360000-1101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama
OBRAČUN KAMATA
Jednostavna ili konformna metoda / povezano sa salda-kontijem kupaca / moguć brzi probni izračun ukupnog iznosa kamata po kupcu i bez memoriranje dokumenta.
Definiranje do 99 vrsta kam. stopa kao i proizvoljan unos kod samog obračuna. Obračun kamata na pozajmice, godišnje stope, .…. Otplatna lista za kredite.
Dodavanja 22% PDV kod obračuna pozajmica (na obveznih 6% kamate od 2005 4%). PDV uključen u kamatu.

Primjeri ispisa
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt