10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 0443859, Žiro račun: 2360000-1101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama
GLAVNA KNJIGA
OSNOVNI PODACI o računima (kontima), analitička (sa 3 do 8 znamenaka) i sintetička (sa 1 do 4 znamenke), mogu zahtijevati ili ne mjesto troška, ispis kontnog plana na ekranu i papiru od konta do konta; o mjestu troška - svako knjiženje na jednom kontu možete raščlaniti i po mjestu troška (org. jedinici)
- unos podataka - knjiženje temeljnica sa biranjem računa iz računskog plana, kontrola unosa podataka, mogućnost ispravaka i brisanja prije nego što se temeljnica proknjiži (zaključi). Vrste temeljnica po želji (TEM, IRE, URE, PL, IZV, BL,..) sa automatskim generiranjem slijedećeg rednog broja.
- pomoćna knjiženja: automatsko zatvaranje razreda 4 i 7, automatsko ili ručno otvaranje nove poslovne godine (mogućnost knjiženja tekuće godine, sa naknadnim automatskim donosom početnog stanja), arhiviranje podataka
- pregledi i ispisi: kartica i razina računa, brutto bilanca analitička, sintetička. Bilanca stanja i uspjeha. Lagano zbrajanje sintetika-grupa-razreda za popunjavanje statističkih obrazaca i druge analize. Dnevnik knjiženja, temeljnice, temeljnice po kontima. Svi pregledi mogu se pisati ili na ekran ili na papir. Također se mogu selektirati po datumima, kontima, mjestu troška. Brojač stavaka. Dupliciranje temeljnica (za plaće i sl.)
- donos iznosa po izvodima iz salda-kontija, te donos ulaznih računa iz knjige UR-a (nakon donosa samo dodate konto po svakoj stavci). Donos blagajne i PDV obrasca.
Priložen kompletan RRiF kontni plan VIII izdanje.

Primjeri ispisa
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt