10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190 - PC fax ++385 (1) 2059 169
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 0443859, Žiro račun: 2360000-1101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama
KNJIGE I-RA, U-RA, SALDAKONTI KUPACA I DOBAVLJAČA

Knjiženjem knjiga I-RA, U-RA određene vrste računa 'smještate' u saldakonti, dok dio računa po želji ostaje samo u knjigama (ne otvara otvorene stavke, tj. za te račune ne treba knjižiti nikakva plaćanja). Npr. knjiženje prometa iz maloprodaje i sl. Mogu se paralelno otvoriti sve potrebne knjige I-RA, odnosno U-RA. Za dobra i usluge, vl. potrošnju, predujmove te uvoz. Ispis knjiga na A-4 i to na temelju računa ili na temelju plaćanja-naplate (za obrtnike). Pregled po razdobljima kao kumulativ.
Obrazac PDV – auto-izračuni za firme uz mogućnost ručne korekcije za posebne slučajeve. Za R-2 postoji više principa praćenja.
- Podaci o partnerima -kupcima i dobavljačima - koristan adresar. Brzo pronalaženje po nazivu, po šifri, po mjestu.
- knjiženje računa - povezivanje sa avansima, UR-e po želji odmah kontirate. Auto-izračun PDV-a kod unosa bruto iznosa dnevnog ili mjesečnog prometa-utrška, kontrola iskazanog PDV-a na ulaznim i izlaznim (R1,2) računima.

- knjiženja plaćanja - zatvaranjem otvorenih stavaka po izboru (samo selektiranjem bez upisivanja broja računa ili iznosa), razdvajanje plaćanja po više žiro računa. Kod kupaca traženje stavke i po broju računa. Više dokumenata plaćanja: više žiro-računa, blagajna, gotovina, kompenzacija, čekovi i sl.
- kartice i salda dobavljača i kupaca, pojedinačno i skupno, po datumu ili po računima
- pregled i ispis otvorenih stavaka/ opomena po komitentu, valuti dospijeća
- analiza dospijeća plaćanja za određeni period - pojedinačno ili kumulativno po komitentima
- ispis popisa računa, uplata, dnevnik knjiženja, brojač stavaka
- vođenje računa i naplata po vrsti realizacije, troškova, kontima i sl.
- automatski donos podataka iz robnog poslovanja (ulazni i izlazni računi),
- prijenos salda (ukupnog iznosa plaćanja) po jednom izvatku u glavnu knjigu
- automatski obračun kamata za kupce - posebno za plaćene i posebno za neplaćene stavke (do datuma). Zahtjeva modul KAMATE.
- priprema virmana prema računu (ili ostatku računa) dobavljača i prijenos u modul VIRMANI – obr.40-HUB u izradi.
- automatsko otvaranje nove poslovne godine sa prijenosom samo otvorenih stavaka - sa originalnim datumima. Novu poslovnu godinu knjižite neovisno o glavnoj knjizi. Mogućnost pregleda prijašnjih godina.

Primjeri ispisa

Primjer unosa ulaznog računa u knjigu UR-a.


 
 
Copyright © 2004 Kvark-projekt