10362 KAŠINA, Novi put 12
tel./fax: ++385 (1) 2056 190
Mob: ++385 98 413 447
Porezni broj: 70159196761, Žiro račun: HR6023600001101284716

Home
Aplikacije

Glavna knjiga
Knjiga I-RA
Knjiga U-RA
Robno
Osnovna sredstva
Obračun plaća
Obračun kamata
Ispis virmana

Savjeti
Korisnici
Klijenti
Cjenik
Kontakt
O nama

Programi su napisani u jeziku CLARION za DOS i bez problema se pokreću pod WINDOWS 95/98, XP te je moguće istovremeno pokrenuti na istom računalu više modula (npr. raditi istovremeno u dva 'prozora' saldakonti i glavnu knjigu).
Veliki dio programa pokriven ON-LINE uputama (HELP), tj. kratkim ekranskim uputama koje se dobijaju pritiskom na tipku F1.
Instalacija, pisano uputstvo, osnovna obuka (cca 1h na 500 kn), telefonska podrška u jamstvenom roku su uključeni u cijenu.
Predviđeni su za praćenje poslovanja više klijenata, te više poslovnih godina.
Postoji mogućnost dorada po želji kupca. Jamstvo: 12 mjeseci.
Održavanje (dorade, rješavanje problema) putem E-mail-a ili dolaskom kod korisnika.
Dodatni dolasci na zahtjev, dodatna obuka, instalacija mreže nisu uključeni u cijenu. Po želji sklapa se ugovor o godišnjem održavanju.

 
Copyright © 2004 Kvark-projekt